-PeNcaRiaN iNSentiF ILAHI-


In The Name of ALLAH,Most Gracious Most Merciful...
Holy Prophet Muhammad, peace and blesssings be upon him and his Household (Ahlul Bayt)


Masa dihubungkaitkan dengan pelaksanaan ibadat supaya manusia tidak alpa


ADA persamaan yang ketara antara Aidiladha dan Aidilfitri tetapi ada juga perbezaan ketara antara kedua-duanya ketika diraikan umat Islam. Persamaan antara kedua-duanya ialah umat Islam di seantero dunia merayakannya dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, manakala perbezaannya ialah sebelum Aidilfitri ada ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh tetapi sebelum Aidiladha tidak nampak sebarang aktiviti ibadah di kalangan umat Islam. Mengapa demikian? Padahal pada 10 hari pertama Zulhijah sudah ditetapkan Nabi SAW yang bermaksud:

"Tiada suatu hari pun, amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan melainkan pada hari ini iaitu 10 Zulhijah." Sahabat Baginda bertanya: "Apakah juga (pengecualian itu) termasuk jihad pada jalan Allah?" Jawab Baginda: "Tidak juga (termasuk) berjihad pada jalan Allah kecuali bagi seorang yang keluar dengan jiwa raga dan hartanya dan tidak membawa pulang apa-apa pun." �
(Hadis riwayat al-Bukhari).

Kita memahami situasi di atas kerana puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang lima dan ia sudah sehati dengan seluruh umat Islam. Tetapi apa salahnya 10 hari pertama bulan Zulhijah? Padahal Allah bersumpah dengannya dalam Surah al-Fajr ayat 1 dan 2 bermaksud:

"Demi waktu fajar, dan malam yang 10 (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah).

Jika umat Islam menunaikan ibadah puasa Ramadan sebelum Aidilfitri mengapa pula mereka tidak mahu mengaplikasinya kepada Aidiladha dan mereka mengagungkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan amalan yang lazim dilakukan pada Ramadan? Padahal sudah jelas kepada kita sabda Nabi yang bermaksud:

"Tiada suatu hari pun, amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan melainkan pada hari sepuluh Zulhijjah ini, oleh itu perbanyakkanlah padanya tahlil (Lailahaillallah), takbir (Allahu Akbar), dan tahmdid (Alhamdulillah)." � (Hadis riwayat Ahmad)


Sepuluh adalah angka yang mempunyai kesignifikannya sendiri dalam ajaran Islam. Angka 10 digunakan untuk lipatan ganda ganjaran satu amal soleh,

10 digunakan untuk menyebutkan kelebihan membaca Surah al-Kahfi bagi yang ingin terselamat dari dugaan Dajal (baca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir);

10 digunakan untuk menyebut kelebihan Surah al-Baqarah bagi menjaga dan memelihara rumah daripada godaan syaitan yang terkutuk (10 ayat yang lazimnya dibaca umat Islam);

10 juga digunakan untuk fidyah haji (Surah al-Baqarah: 196), edah suami meninggal (Surah al-Baqarah: 234), hukuman kafarah sumpah (Surah al-Maidah: 89), penyempurnaan jumlah hari pertemuan Allah SWT dengan Nabi Musa AS (Surah al-A'raf: 142), dan

10 digunakan untuk menyebut kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah (Surah al-Fajr: 2) serta kelebihan 10 terakhir Ramadan. Ada apa dengan bilangan 10?

Allah telah menetapkan bahawa jumlah bulan adalah 12 seperti termaktub dalam Surah al-Taubah ayat 36 yang bermaksud:

"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi (hukum) Allah ialah 12 bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar larangan-Nya)..."

Penjelasan mengenai 12 bulan ini telah diberikan kepada Nabi Adam as kemudian ditetapkan dengan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syits AS untuk kepentingan anak cucu mereka.

Allah telah menghubungkaitkan peredaran hari dengan mendirikan agama yang betul lagi lurus dalam ayat di atas. Ini bermakna pelaksanaan agama tidak terlepas daripada masa dan Allah telah menetapkan sesetengah masa sebagai insentif untuk umat manusia beramal salih di dalamnya.

Ramadan dengan ibadah puasanya selama sebulan penuh; Zulhijjah dengan ibadah hajinya dalam ayyam ma'dudat (hari tasyriq) dan ayyam ma'lumat (10 hari pertama Zulhijjah) yang mana di dalamnya ada hari Arafah dan penyembelihan binatang korban; bulan Muharram dengan 'Asyuranya, dan bulan Rejab dengan syahrullah (bulan Allah); dalam seminggu ada solat Jumaat dan dalam setiap hari ada solat fardu lima kali. Semua masa ini dijadikan insentif agar manusia selalu dekat dengan Penciptanya dan tidak terlepas daripada kawalan-Nya selama mengharungi kehidupan mereka.

Penciptaan dan menjadikan masa sebagai satu insentif untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat kita fahami daripada sepotong ayat al-Quran yang bermaksud:

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang benderang) dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-pindah) pada tempat peredarannya (masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-Nya (tanda kebesaran-Nya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikan-Nya)." (Surah Yunus: 5)

Kebahagiaan yang sebenar-benar kebahagiaan ialah ada pada diri kita ketika kita melaksanakan apa yang perlu kita laksanakan dengan petunjuk syarak. Dan kecelakaan yang sebenar-benar kecelakaan adalah ada pada tidak mengendahkan petunjuk syarak. Semua petunjuk syarak ini adalah insentif agar kita selalu dengan kepada Allah dan sebagai balasannya kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Insentif Ilahi demi menjana kebahagiaan duniawi dan ukhrawi tidak hanya ada pada masa saja tapi ada pada semua ciptaannya. Bahkan segelas air pun boleh ditukar dengan satu kerajaan yang penuh dengan hingar bingar seperti dalam kisah Khalifah Harun al-Rasyid.

Ibnu Sammak seorang yang pandai memberi nasihat menemui Harun al-Rasyid. Saat itu al-Rasyid sedang haus dan meminta segelas air. Maka Ibnu Sammak bertanya: "Seandainya anda dicegah untuk minum air itu apakah anda akan menebusnya dengan separuh kerajaan anda?" Khalifah menjawab: "Ya!" Setelah selesai minum, Ibnu Sammak bertanya lagi: "Jika anda dicegah untuk mengeluarkan air yang telah anda minum dari perut anda, apakah anda rela membayar dengan separuh kerajaan anda yang lain?" Harun menjawab: "Ya!" Ibnu Sammak pun berkata: "Tidak ada ertinya sebuah kerajaan yang nilainya tidak lebih berharga daripada segelas air."


Jika dunia ini tidak ada keimanan di dalamnya, maka dunia tidak berguna, tidak berharga, dan tanpa makna. Agar dunia ini bermakna, berharga dan berguna maka tidak ada cara lain kecuali kita mencari insentif Ilahi dalam semua peraturan-Nya tanpa kita mencuba untuk mengabaikannya.

Keimanan akan mengarahkan kita kepada pencarian insentif itu dan insentif itu pula yang akan mendorong kita untuk mempertingkatkan lagi keimanan kita. Jika ia berlaku, maka tujuan dari penciptaan jin dan manusia seperti ditegaskan Allah bermaksud: "Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku," �(Surah al-Zariyat: 56) akan nampak menjolok mata juga.

Wallahu'alam..

0 leave ur comment here: