-RafatH, FasiK, jiDaL jejaS KeSeMPurNaaN ibaDaH Haji-


In The Name of ALLAH,Most Gracious Most Merciful...

Holy Prophet Muhammad, peace and blesssings be upon him and his Household (Ahlul Bayt)


APAKAH yang dimaksudkan rafath, fasik dan jidal dalam ayat 197 surah al-Baqarah. .??

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 197, maksudnya:

"(Masa untuk mengerjakan ibadat) haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian sesiapa yang sudah mewajibkan dirinya (dengan niat untuk mengerjakan) ibadat haji, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar, dalam masa mengerjakan ibadat haji.Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui Allah SWT; dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri (daripada keaiban meminta sedekah); dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang berakal (yang dapat memikir dan memahaminya)."


Ulama tafsir seperti Ibn Kathir dalam kitabnya sudah mentafsirkan rafath sebagai melakukan jimak dan perbuatan yang menuju kepadanya.

Dalam pandangan Ibn Abbas al-Rafath, merujuknya sebagai sebarang kelakuan yang membawa kepada jimak yang membabitkan kata-kata, tingkah laku sehinggakan kerlingan juga termasuk dalam kategori ini.

Fasiq merujuk kepada semua jenis perbuatan maksiat. Jidal pula ditafsirkan sebagai perselisihan pendapat dalam hal yang tidak berguna dan sia-sia, yang ditentukan Allah SWT kepada hamba-Nya.

Perdebatan yang dilarang bermaksud perselisihan yang akan menyebabkan pergaduhan, membawa mudarat atau menyebabkan ketenteraman terancam.

Bagaimanapun, perdebatan dengan cara yang baik untuk menjelaskan kebenaran agar diterima sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan adalah perdebatan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Inilah perdebatan yang tidak dilarang ketika menunaikan haji.

Ketiga-tiga perkara berkenaan tidak membatalkan haji kecuali jimak yang dilakukan sebelum tahallul awal.

Namun, ketiga-tiganya iaitu al-rafath, fasik dan al-jidal akan mengurangkan pahala haji, mengurangkan iman dan melemahkannya.

Oleh itu, setiap orang yang sedang melakukan ibadah haji wajib menjauhi ketiga-tiga perkara tersebut jika ingin mendapat kesempurnaan haji dan umrahnya.

wallahu'alam..

0 leave ur comment here: