-WaSiat UntUk DaPat DaRJat TinGGi-

In The Name of ALLAH,Most Gracious Most Merciful...
Holy Prophet Muhammad, peace and blesssings be upon him and his Household (Ahlul Bayt)


ABU Darda' ditanya, "Ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang berguna bagiku. Abu Darda' berkata: Saya berwasiat kepadamu beberapa kalimat, siapa yang mengamalkan maka ia akan mendapat darjat yang tinggi sebagai pahalanya: "Jangan makan kecuali yang halal. Dan mintalah kepada Allah rezeki setiap hari. Dan anggaplah dirimu dari golongan orang mati. Dan serahkan dirimu kepada Allah, maka siapa yang maki atau mengganggu kepadamu, maka katakan, "Kehormatanku sudah aku serahkan kepada Allah. Dan jika engkau berbuat kesalahan atau dosa maka segeralah minta ampun kepada Allah.

Ketika Rasulullah SAW patah gigi ketika Perang Uhud, maka sahabat berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, andaikan engkau berdoa kepada Allah terhadap orang yang berbuat kepadamu sedemikian itu. Jawab Nabi, "Sesungguhnya aku tidak diutus untuk mengutuk, tetapi aku diutus untuk berdakwah dan rahmat, Ya Allah berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka benar-benar belum mengetahui.

Rasulullah bersabda, "Siapa yang menahan lidahnya dari kehormatan kaum muslimin, maka Allah memaafkan kesalahannya pada hari Kiamat, dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menghindarkan dari murka-Nya pada hari Kiamat.

Sumber Abulaits Assamarqandi, Tanbihul Ghafilin.

0 leave ur comment here: