-JaNGan HaraP PujiaN-


In The Name of ALLAH,Most Gracious Most Merciful...
Holy Prophet Muhammad, peace and blesssings be upon him and his Household (Ahlul Bayt).

SEORANG hakim berkata: "Seharusnya seseorang yang beramal kepada Allah belajar mengenai adab daripada pengembala kambing. Ketika ditanya, "bagaimana?" Jawabnya, "pengembala itu jika bersolat di tengah-tengah kumpulan kambing jagaannya, sekali-kali dia tidak mengharap pujian daripada kambing-kambingnya, begitu juga dengan orang yang melakukan ibadat seharusnya tidak menghiraukan orang melihatnya ataupun tidak."

Seorang ahli hukum berkata: Untuk selamat, sesuatu amal itu bergantung kepada empat perkara iaitu:

Ilmu pengetahuan - sebab amal tanpa ilmu lebih banyak salah daripada benarnya;

Niat - sebab setiap amal yang dilakukan bergantung kepada niat;

Sabar - supaya amal dapat dilakukan dengan baik dan sempurna serta tidak terburu-buru.

Tulus ikhlas - sebab amal ibadat tidak diterima Allah kalau tidak disertai dengan ikhlas.

- Sumber Abullaits Assamar-qandi -Tanbihul Ghafilin.

0 leave ur comment here: