-ManFaat tekNoLoGi KoMuNiKasi CanGGiH PerLuaSkaN DakWah-

LEDAKAN teknologi maklumat pastinya menjadi suatu rahmat, peluang dan cabaran baru kepada umat Islam, khususnya di negara ini. Dunia yang terbentang luas kini menjadi semakin sesak dengan maklumat dan sistem perhubungan canggih.

Pada zaman mutakhir ini orang yang bermaklumat dikatakan sebagai orang mempunyai masa depan. Dengan maklumat kita memperoleh pengetahuan dan inilah yang menjadi asas membuat sebarang keputusan atau tindakan.

Persoalan sekarang bagaimana kita harus merebut peluang itu dan memanfaatkannya sebagai sistem perhubungan ummah sejagat? Bagaimana kita boleh menggunakan teknologi maklumat sebagai media pendidikan?

Mubaligh Kristian sudah lama menggunakan media ini sebagai alat penyebaran dakyah mereka. Jika masyarakat Islam tidak bersedia memanfaatkan teknologi maklumat, mereka mungkin akan terperangkap dan lemas di tengah-tengah kesesakan maklumat yang berkembang pesat.

Justeru, umat Islam tidak ada jalan lain melainkan menguasai bidang sains dan teknologi khususnya bidang penyebaran maklumat. Kita harus bangkit daripada kelesuan minda dan kebekuan ilmu yang selama ini membelenggu. Kita harus menjadi umat yang bertanggungjawab bukan saja mengamal malah menyebar dan mengembangkan ajaran Islam.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

"Sampaikanlah apa yang (kamu ketahui) daripadaku, walaupun satu ayat."

Cabaran ini harus dipikul bersama bukan saja oleh pendakwah, tetapi di kalangan individu Muslim sama ada guru, doktor, jurutera mahupun ahli korporat.

Masing-masing mempunyai kelebihan dan peranan untuk sama-sama menyebar dan mempergiat usaha dakwah. Allah mengiktiraf kedudukan umat Islam sebagai umat terbaik yang menjadi contoh, mengajak manusia berbuat kebajikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan.

Kedudukan itu harus dijaga dengan mempertingkatkan usaha menyebarkan dakwah kepada kaum keluarga masyarakat sekeliling hinggalah ke peringkat antarabangsa. Antara dakwah paling mudah dan berkesan, adalah dengan memberi contoh teladan baik.

Dalam usaha memperluas penyebaran dakwah, masjid dan surau hendaklah melipat gandakan usaha menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Segala kegiatan berbentuk berita dan ilmu pengetahuan hendaklah diutamakan.

Maklumat seperti kegiatan masjid, perancangan tahunan, keratan akhbar dan lain-lain aktiviti masyarakat yang berfaedah hendaklah dikumpul dan disebarkan di masjid. Bagi memudahkan proses ini pengurusan masjid harus menyediakan kemudahan teknologi maklumat seperti telefon, faksimili dan komputer.

Teknologi itu perlu dimiliki supaya masjid dapat berfungsi sebagai penyebaran dakwah sejagat dan penggerak masyarakat bermaklumat. Dengan cara itu masyarakat bukan saja dapat membabitkan diri secara aktif, malah turut berpeluang menambah pengetahuan.

Firman Allah yang bermaksud:

"Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang menyeru manusia kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat baik serta melarang berbuat jahat. Mereka itu adalah orang yang berjaya." � (Surah Ali-Imran, ayat 104)

Sejarah membuktikan hanya bangsa yang dapat menyesuaikan diri dengan arus perubahan zaman dan sanggup menghadapi cabaran mendatang akan terus maju dan berada di hadapan, sekali gus menguasai zaman berkenaan.

Justeru, kita perlu menghadapi perubahan dan salah satu caranya dengan mewujudkan rangkaian maklumat sejagat yang canggih serta bersesuaian dengan perkembangan zaman. Jika dulu kita banyak berdakwah melalu syarahan dan kuliah agama saja, kini masanya untuk memperkembangkan dakwah Islamiah menggunakan teknologi komunikasi yang canggih.

Dakwah kita harus merata, meluas bukan sekadar di masjid tetapi hingga ke peringkat antarabangsa. Dakwah 'bil hal' pula menjadi semakin penting kerana masyarakat hari ini mahu melihat realiti bukan sekadar hujah yang bersifat retorik.

Minda masyarakat Islam terutama bangsa Melayu pada dekad mendatang harus diisi dengan maklumat berfaedah berkait soal pengurusan hal ehwal Islam dan internet adalah antara saluran komunikasi berkesan.

Nilai murni sejagat dan dakwah Islamiah harus dikembangkan secara giat dan terancang. Kita bukan saja perlu menghantar mesej dakwah secara lisan tetapi memaparkan program dan aktiviti dakwah yang sedang dijalankan bagi membolehkan orang ramai berminat mengambil bahagian.

Sebagai rangkaian komputer yang disambungkan pada peringkat antarabangsa, internet mempunyai potensi besar dijadikan saluran menyebar nilai murni. Masyarakat harus digerakkan dengan motivasi melalui pencernaan ilmu yang mantap supaya maklumat itu dapat merubah sikap merealisasikan kemajuan.

Sebagai umat pilihan yang mempunyai peranan khalifah Allah, kita mempunyai tanggungjawab yang berat dan mencabar. Usaha mempertahankan akidah, mengukuhkan akhlak dan sahsiah adalah agenda penting yang harus menjadi keutamaan.

Seperti mana yang kita maklum, limpahan pembangunan pesat berkembang turut membawa bersama impak negatif yang boleh mencacatkan natijah kemajuan. Gejala keruntuhan akhlak, penagihan dadah dan isu sosial perlu ditangani.

Umat yang kuat yang mempunyai keupayaan daya saing dan berada di hadapan sentiasa mahu menambah ilmu pengetahuannya. Inilah cabaran yang ada kerana kita perlu menguasai ilmu dan kemahiran untuk diamalkan.

Sebagai pendakwah pula, perlu melakukan reformasi supaya kaedah menyeru umat kepada kebaikan tidak terbatas di kalangan kelompok atau jemaah tertentu sebaliknya perlu melepasi sempadan dunia yang kini tiada sempadan.

Peranan pendakwah dengan teknologi yang ada membolehkan syiar Islam tersebar luas serta mencapai bilangan lebih ramai dan pada masa sama, kemudahan yang ada digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pelbagai bidang.

Firman Allah yang bermaksud:

"Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana dan nasihat pengajaran yang baik-baik dan bertukar fikiranlah kamu dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan siapa yang terpimpin." � (Surah an-Nahl, ayat 125)

0 leave ur comment here: