-GaBunGan uSaHa GiGiH, dOa HasiLkaN KeJayaaN CeMeRLanG-

KECEMERLANGAN tidak datang bergolek tanpa usaha gigih, tidak datang melayang tanpa tekad dan azam yang kuat. Justeru, kecemerlangan seluruh warga Malaysia memerlukan cara tersendiri untuk mencapainya.

Selari dengan ajaran Islam, Allah menegur manusia supaya berani membuat perubahan dalam semua aspek kehidupan. Sikap ini dapat memajukan prestasi dan mutu keinsanan seseorang.

Firman Allah bermaksud:

“Bagi setiap seorang ada malaikat penjaganya dari hadapan dan belakangnya, yang menjaganya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila dikehendaki oleh Allah keburukan kepada sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolak, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain daripada-Nya.” (Surah ar-Ra’d, ayat 11)

Sejarah membuktikan Nabi SAW bukan menyampaikan risalah Islam semata-mata, bahkan Baginda berusaha melakukan perubahan untuk maju melalui sektor pekerjaan. Baginda ialah contoh pekerja dan pengurus unggul, berkeperibadian tinggi seperti bersifat jujur, amanah, taat dan tekun.

Baginda SAW juga bijak serta dedikasi ketika membantu perniagaan bapa saudaranya, Abu Talib dan Khadijah sehingga memperoleh keuntungan berlipat ganda.

Seandainya Nabi SAW melanggar etika kerja disyariatkan Islam seperti menipu, zalim dan menindas, pasti dunia pekerjaannya tercemar. Keperibadian mulia pekerja dan majikan perlu diberi penanda aras paling tinggi dan utama.

Jika pekerja dan majikan amanah dan tidak salah guna pangkat atau kuasa mentadbir, nescaya ia mendapat keredaan Allah, keberkatan rezeki, dipercayai pekerja dan organisasi serta membawa kemakmuran organisasi.

Imam Bukhari meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda bermaksud:

“Orang yang paling kecewa (rugi) pada hari kiamat ialah orang yang mencari harta secara tidak halal lalu ia masuk ke neraka bersama hartanya.”

Maksud secara tidak halal termasuk mereka yang tidak amanah. Sifat in adalah pakaian khalifah Allah. Sebagai khalifah kita bertanggungjawab mengurus alam serta isinya supaya manfaat dan keberkatannya dapat dinikmati.

Bagi memakmurkan kualiti pengurusan dalam pelbagai aspek kehidupan sangat diperlukan. Kualiti adalah tuntutan bekerja secara profesional dan kemas melalui perancangan yang strategik dari sudut masa, wang serta tenaga.

Berteraskan nilai integriti, lima cabaran sentiasa mendepani organisasi cemerlang iaitu perubahan minda dan sikap mengejar kecemerlangan, etika yang luhur, pembangunan modal insan berilmu serta mahir, budaya kerja berasas prestasi dan daya kepemimpinan yang unggul.

Perubahan menuju hasanah (kebaikan) bermula dari dalam diri individu. Ramai selalu berdoa memohon kebaikan tetapi doa tanpa usaha adalah angan-angan. Begitu juga usaha tanpa doa untuk mendapat keredaan Allah atas usaha dilakukan membawa sia-sia.

Apa yang terbaik adalah gabungan antara doa dan usaha yang sempurna akan membawa kepada kejayaan diimpikan. Allah menetapkan dalam sunnah kehidupan bahawa kejayaan itu hasil daripada kerja tekun dan dedikasi. Inilah antara maksud jihad yang dituntut Islam.

At-Tabrani meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

“Mereka yang mencari harta dunia (kekayaan) dengan jalan yang halal dan menahan dirinya daripada meminta (tidak menjadi pengemis) dan berusaha mencari nafkah untuk keluarganya serta belas kasihan, kasih sayang terhadap jiran tetangga, nescaya pada hari kiamat ia akan berjumpa dengan Allah dengan mukanya berseri-seri seperti bulan purnama pada waktu malam.”

Umumnya manusia berperibadi cemerlang berjaya menyempurnakan tugasnya berdasarkan kekayaan ilmu pengetahuan, penghayatan, pengamalan ilmu serta sentiasa mencapai atau melepasi ukuran cemerlang.

Mereka juga digambarkan melalui tingkah laku yang berhemah, berbudi pekerti mulia dan menerima tanggungjawab sebagai amanah.

Sebagai individu yang menjadi warga organisasi, kita tidak dapat lari daripada menerima kesan perubahan. Jika tidak cepat bertindak menyesuaikan diri dengan perubahan dikhuatiri kita tidak mampu menyampaikan perkhidmatan seperti dituntut masyarakat luar yang berubah mengikut persekitaran.

Bagi melahirkan organisasi gemilang, individu yang menggerakkannya mesti terlebih dulu cemerlang. Justeru, mari muhasabah diri, sejauh manakah kedudukan kita dalam pekerjaan. Adakah kita sudah membawa perubahan kepada diri, keluarga, negara, organisasi dan kepentingan agama.

Mari kita tanam tekad dan azam menghayati tujuan bekerja menurut Islam. Tingkatkan usaha ke arah yang terbaik, sentiasa memperbaiki prestasi kerja, berusaha melaksanakan pelbagai tugas, mempunyai sifat positif terhadap diri dan pandangan pihak lain serta bersedia menerima teguran.

Kita perlu saling menghormati, bertolak ansur dan peka kepada kehendak pelanggan serta perubahan persekitaran.

Firman Allah bermaksud:

“Katakanlah (wahai Muhammad), beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara ghaib dan nyata. Kemudian Dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (Surah at-Taubah, ayat 105).

0 leave ur comment here: