-PuaSa Qada tiDak WajiB diLakSana BertuRut-turut-


In The Name of ALLAH,Most Gracious Most Merciful...

Holy Prophet Muhammad, peace and blesssings be upon him and his Household (Ahlul Bayt)


QADA puasa Ramadan, wajib dilaksanakan mengikut jumlah hari yang ditinggalkan. Ini jelas firman Allah yang bermaksud:

“(iaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”. (Surah al-Baqarah, ayat 184)

Ada dua pendapat mengenai wajib tidaknya qada puasa dilakukan sebanyak hari yang ditinggalkan. Pendapat pertama menyatakan jika hari puasa yang ditinggalkannya berurutan, maka qada harus dilaksanakan secara berurutan pula, lantaran qada pengganti puasa yang ditinggalkan, sehingga wajib dilakukan secara sepadan.

Pendapat kedua menyatakan bahawa pelaksanaan qada puasa tidak harus dilakukan secara berurutan, lantaran tidak ada dalil menyatakan qada puasa harus berurutan. Surah al-Baqarah diatas hanya menegaskan qada puasa, wajib dilaksanakan sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan itu saja.

Pendapat kedua ini didukung oleh pernyataan dari hadis tegas , sabda Rasulullah yang bermaksud:

“Qada Ramadan itu, jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya terpisah. Dan jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya berurutan.” - (Hadis Daruquthni).

Pendapat kedua dikira lebih baik, lantaran ia didukung oleh hadis yang sahih.

Dengan demikian, qada puasa tidak wajib dilakukan secara berurutan dan dilakukan pada bila-bila masa saja. Ia boleh dilakukan secara berurutan dan boleh juga secara terpisah. Jika jumlah hari yang harus ganti puasa itu tidak diketahui lagi, misalnya lantaran sudah terlalu lama, atau memang sulit diketahui jumlah harinya, maka alangkah bijak jika kita tentukan saja jumlah hari yang paling maksimum.

Waktu dan kesempatan untuk melaksanakan qada puasa Ramadhan panjang, sebelum sampai Ramadhan berikutnya. Sebaiknya qada puasa dilaksanakan dengan segera bimbang gagal dilaksanakan. Ia disebabkan ada halangan, sering sakit, bersikap kurang berhati-hati atau sengaja mengabaikannya.

Penangguhan atau penundaan pelaksanaan qada puasa Ramadan sampai tiba Ramadan berikutnya (tanpa halangan yang sah), maka hukumnya haram dan berdosa. Jika penangguhan itu kerana uzur maka ia tidaklah berdosa.

Orang yang meninggal dunia sebelum memenuhi kewajipan qada puasa Ramadan, mempunyai tunggakan hutang kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, pihak keluarga wajib memenuhinya. Hutang puasa Ramadan bagi orang yang meninggal dapat diganti dengan fidyah, iaitu memberi makan sejumlah 600 gram bahan makanan asas kepada seorang miskin untuk tiap-tiap hari puasa yang ditinggalkannya.

Sabda Rasulullah bermaksud:

“Siapa saja meninggal dunia dan mempunyai kewajipan puasa, maka ia dapat digantikan dengan memberi makan kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya.” - (Hadis Tirmidzi)


Ada juga pendapat kedua menyatakan bahawa jika orang yang memiliki kewajipan qada puasa meninggal dunia, maka pihak keluarganya wajib melaksanakan qada puasa itu sebagai gantinya, dan tidak boleh dengan fidyah. Sedangkan dalam praktiknya, pelaksanaan qada puasa boleh dilakukan orang lain, dengan izin atau atas perintah keluarganya.

Sabda Rasulullah SAW:

“Siapa saja meninggal dunia dan mempunyai kewajipan qada puasa, maka walinya (keluarganya) berpuasa menggantikannya.” -(Hadis Riwayat: Bukhari dan Muslim).

Pendapat kedua ini dikira lebih kuat lantaran hadis sahih. Sementara pendapat pertama dinilai lemah kerana hadis marfu', gharib atau mauquf, dan tidak dapat dijadikan landasan hukum.

wallahu'alam..


*kepada akhawat yang ada hutang dengan ALLAH, cepat2 la bayar ye..=)

apa2 pun,"selamat melangsaikan hutang"..

......wassalam........


0 leave ur comment here: